مکانیک شاپ

process selection for welding

process selection for welding انتخاب روش مناسب جوشکاری روش مناسب برای جوشکاری آن است که علاوه بر سهولت اجرا و تامینخواص مورد نظر، دارای کمترین هزینه برای مجری جوش باشد. ۱- ضوابط تکنیکی۲ –...

national steel group

national steel group متالورژی جوشکاری فولاد با توجه به گسترش روز افزون پیشرفت تکنولوژی، استفاده از مواد گوناگون به منظور ساخت قطعات و محصولات متفاوت رایج می باشد. یکی از مهمترین روش های تولید...