مکانیک شاپ

0

process selection for welding

process selection for welding انتخاب روش مناسب جوشکاری روش مناسب برای جوشکاری آن است که علاوه بر سهولت اجرا و تامین خواص مورد نظر، دارای کمترین هزینه برای مجری جوش باشد. ۱- ضوابط تکنیکی...

0

national steel group

national steel group متالورژی جوشکاری فولاد گروه بندي فولادها گروه بندي بر اساس استاندارد AISI / SAE انواع فولاد كم آلياژي انواع فولاد ساده كربني تمیز کاری و آماده سازی سطح اتصال اصول انتخاب الکترود