دسته: مقالات مکانیک

چرخ دنده ها

چرخ دنده ها چرخدنده وسیله ای برای انتقال مکانیکی توان یا حرکت بین محورهای متوازی، متقاطع یا متنافر است. با اینکه معمولا چرخ دنده ها بدلیل اینکه در بیشتر موارد بمنظور رعایت ایمنی درون...

جوش و بازرسی جوش و متالوژی

جوش و بازرسی جوش و متالورژی   سوپر آلياژها داراي خواص متنوعي بوده و به منظور برآورده كردن نيازمنديهاي گسترده و متنوع مصرف كنندگان، بوجود آمده اند يك سوپر آلياژ ، آلياژي است كه...

Modelling Residual Stress and Phase

Modelling Residual Stress and Phase Mathematical modelling of welding phenomena is very complex: involving melt pool phenomena, solidification, weldability analysis, microstructure evolution in the heat affected zone, welding heat-flow simulation, electrical-thermal-mechanical simulation etc. Some...