آموزش نرم افزار Sysweld-مدلسازی جلسه دوم

آموزش شبیه سازی جوشکاری با نرم افزار Sysweld در این آموزش چگونگی مدلسازی با نرم افزار Sysweld برای اتصال Over Lap توضیح داده شده است. برای دانلود فیلم آموزشی

 را کلیک نمایید.

آموزش نرم افزار Sysweld- مدلسازی جلسه اول

آموزش شبیه سازی جوشکاری با نرم افزار Sysweld

در این آموزش چگونگی مدلسازی با نرم افزار Sysweld برای اتصال Over Lap توضیح داده شده است.

برای دانلود فیم آموزشی

 

 

را کلیک نمایید.

national steel group

national steel group

متالورژی جوشکاری فولاد

  • گروه بندي فولادها
  • گروه بندي بر اساس استاندارد
    AISI / SAE
  • انواع فولاد كم آلياژي
  • انواع فولاد ساده كربني
  • تمیز کاری و آماده سازی سطح اتصال
  • اصول انتخاب الکترود

Welding Simulation by Simufact Welding

آموزش شبیه سازی جوشکاری با نرم افزار Simufact Welding