برچسب شده: استاندارد

national steel group 0

national steel group

national steel group متالورژی جوشکاری فولاد گروه بندي فولادها گروه بندي بر اساس استاندارد AISI / SAE انواع فولاد كم آلياژي انواع فولاد ساده كربني تمیز کاری و آماده سازی سطح اتصال اصول انتخاب الکترود