national steel group

national steel group

متالورژی جوشکاری فولاد

با توجه به گسترش روز افزون پیشرفت تکنولوژی، استفاده از مواد گوناگون به منظور ساخت قطعات و محصولات متفاوت رایج می باشد. یکی از مهمترین روش های تولید و ساخت محصولات، روش جوشکاری قطعات می باشد که این روش به منظور اتصال انواع مختلف مواد از جمله پلاستیک ها و فلزات استفاده می گردد.

موارد و پارامترهای مختلفی در جوشکاری از جمله جوشکاری فلزات آهنی قابل اهمیت و تاثیرگذار می باشد که از آن جمله می توان به ساختار شیمیایی فلزات اشاره نمود.

در این نوشتار به معرفی انواع گروه های فولاد ساده کربنی اشاره شده است و تعریف هایی بر اساس استاندارد هایAISI/SAE و کد گذاری بر اساس استانداردهای ذکر شده، پرداخته شده است.

  • گروه بندی فولادها
  • گروه بندی بر اساس استاندارد
    AISI / SAE
  • انواع فولاد کم آلیاژی
  • انواع فولاد ساده کربنی
  • تمیز کاری و آماده سازی سطح اتصال
  • اصول انتخاب الکترود